Hướng dẫn thanh toán


Thanh toán tiền mặt


Áp dụng với các chị tập trực tiếp tại phòng tập, các chị thanh toán học phí trực tiếp tại phòng tập qua bạn trợ lý.


Thanh toán chuyển khoản


Các chị có thể đến ngân hàng, máy ATM , hoặc dùng Internet Banking để chuyển khoản cho Hạ Vy Pilates theo tài khoản ngân hàng sau:

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

STK:
19033 1386 78012
Tài khoản: DO MINH HA
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
STK: Đang cập nhật…
Tài khoản:DO MINH HA
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
STK: Đang cập nhật…
Tài khoản: DO MINH HA
Ngân hàng Quân đội
STK: Đang cập nhật…
Tài khoản: DO MINH HA
Ngân hàng TMCP Á CHÂU
Scroll to Top